CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ BẮC AN ĐẠT CHUẨN TIẾP CÂN PHÁP LUẬT VÀ BẢN DỰ THẢO BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
01/12/2022 12:00:00

THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ ĐÈ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ BẮC AN ĐẠT CHUẨN TIẾP CÂN PHÁP LUẬT VÀ BẢN DỰ THẢO BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU

Ngày 16 tháng 11 năm 2022 bộ phận "một cửa " xã Bắc An chính thức niêm yêt công khai dự thảo báo cáo đánh giá kết quả đề nghị cộng nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luất,,......
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 200
Trước & đúng hạn: 200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 18:39:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 31
Tất cả: 289,814