VĂN HÓA-XÃ HỘI
Báo cáo Xây dựng Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021
21/11/2021 10:20:10

BÁO CÁO

Xây dựng Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021


I. TÌNH HÌNH CHUNG

- Tổng số cán bộ, công chức hiện tại của cơ quan, đơn vị: 20; Trong đó Nam: 15; Nữ: 5; Cán bộ: 10, Công chức: 10

- Tổng số Đảng viên: 20

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 2; ĐH: 16; CĐ 01; Trung cấp: 02

- Tổ chức Đảng, Đoàn thể:

+ Công Đoàn xã, gồm 25 đoàn viên

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

1.1. Cơ quan có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức trong đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”.

Cơ quan thường xuyên tổ chức, đưa nội dung quy chế cơ quan văn hóa vào sinh hoạt tại các hội nghị, hội họp; phát động tuyên truyền về kế hoạch, quy chế “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan. Qua đó các tiêu chí văn hóa đã thấm nhuần trong nhận thức của cán bộ, công chức cơ quan.

Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và các phong trào thi đua như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân số kế hoạch hoá gia đình”…

1.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Có trên 80% công chức thường xuyên tự học tập hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Là cơ quan có trên 80% số cán bộ, công chức người lao động là đội ngũ trẻ được đào tạo bài bản và không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, có kế hoạch tự học bằng nhiều hình thức: như sách, báo, các phương tiện thông tin…Gắn với công tác chuyên môn, mỗi cán bộ, công chức của đơn vị không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua việc tự học, tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để phục vụ công tác chuyên môn nâng cao hiểu biết bản thân, cũng như nâng cao nhận thức lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước và các kiến thức hỗ trợ khác trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, cơ quan cũng thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó UBND xã cũng thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn ngày do tỉnh và thành phố tổ chức. Do đó trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao. Trong số cán bộ công chức có trình độ Đại học và trên đai học là 18 đồng chí, chiếm 90%; Cao đẳng,Trung cấp 02 đồng chí, chiếm 10% phần nào đáp ứng được yêu cầu công việc của cơ quan.

1.3. Việc thực hiện nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Cán bộ, công chức đều giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công của tổ chức, có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, gắn bó với nhân dân.

1.4. Việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức.

Cán bộ, công chức đều tận tụy, có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; thường xuyên đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

1.5. Có 1 sáng kiến cải tiến kinh nghiệm quản lý được áp dụng vào thực tiễn.

Tiêu chuẩn 2: Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

2.1. Thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội của cán bộ, công chức

Cơ quan thường xuyên nhắc nhở, quán triệt cho cán bộ, công chức không vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện nếp sống văn minh theo quan điểm của Đảng ta bao gồm các nội dung chủ yếu đó là: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, sống tôn trọng những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, tôn trọng người già, phụ nữ, yêu thương trẻ em, sống theo đạo lý “thương người như thể thương thân”. Biết đề cao giá trị chân chính của con người, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, trật tự an toàn công cộng, sống hướng về cội nguồn, tổ tiên, biết gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, sống và làm việc theo tác phong công nghiệp, khiêm tốn, lịch sự, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, 100% CB, CC và người lao động của cơ quan luôn thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, tác phong lề lối làm việc được đổi mới từ hành chính sang phục vụ, lấy việc phục vụ tốt nhất cho nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, giải quyết công việc luôn niềm nở, chu đáo, lịch sự, văn minh. Được Lãnh đạo cơ quan chỉ đạo và quản lý chặt chẽ nên không có CB, CC nào vi phạm quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và luôn đi tiên phong trong việc vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú cùng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

2.2. 100% cán bộ, công chức của đơn vị luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm có nội dung độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy ước nếp sống văn minh địa phương, xây dựng gia đình bình đẳng, hòa thuận, hạnh phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi, chưa có gia đình nào có con hư hỏng hoặc bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội.

2.3 Chế độ sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy quy chế làm việc của cơ quan; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

Để công việc được giải quyết kịp thời, lãnh đạo Ủy ban tổ chức họp cơ quan mỗi tháng một lần. Nhờ đó mà các vướng mắc, tồn tại đã được tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đáp ứng được công việc chung của xã; đồng thời tham gia họp cấp ủy Đảng 1 lần/tháng; sinh hoạt BCH các đoàn thể…

100% CB, CC thực hiện tốt nội quy, đi làm đúng giờ và luôn tuân thủ quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở. Cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan luôn đoàn kết, giúp nhau trong công việc cũng như những lúc khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành nhiệm vụ được giao và cùng tiến bộ. Khi giao nhiệm vụ giải quyết những công việc liên quan đều có tinh thần trách nhiệm, giữ uy tín, danh dự cho cơ quan.

2.4 Xây dựng môi trường làm việc “không khói thuốc lá”, không có cán bộ, công chức nào uống rượu, bia trong giờ hành chính, luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Xây dựng môi trường văn hóa ở cơ quan được duy trì thường xuyên, từ việc trồng cây xanh, cho đến việc dọn vệ sinh hàng ngày, tạo cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tốt vệ sinh an toàn lao động, bài trí khuôn viên hợp lý, trang bị đầy đủ thiết bị cho mỗi cán bộ công chức…đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao và xây dựng nếp sống văn minh trong công sở.

Tiêu chuẩn 3: Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

3.1. 100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân ở địa phương. Phong trào xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hoá”, “Cơ quan văn hóa” được cán bộ, công chức hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, 100% cán bộ, công chức có gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

3.2. Không có trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn về an ninh trật tự; không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật.

100% các bộ, công chức của cơ quan, đơn vị không vi phạm pháp luật, không bị khiển trách hay cảnh cáo. Đặc biệt trong quá trình tiếp nhận hồ sơ ở cơ chế một cửa thì không có trường hợp nào khiếu kiện vượt cấp trong giải quyết khiếu kiện, khiếu nại.

3.3. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa”; 08 giờ làm việc có hiệu quả; quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trong quá trình quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách của Nhà nước luôn được cơ quan đề cao trách nhiệm sử dụng sao cho đúng chỗ, đúng quy định theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản, kể cả giờ lao động. Bên cạnh đó cơ quan luôn nêu cao tinh thần phòng chống tham nhũng, tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích riêng gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, của tập thể và nhân dân.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm:

Năm 2021, UBND xã đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định về văn hóa công sở… Hầu hết các cán bộ, công chức có ý thức kỷ luật cao, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là tham gia xây dựng công sở, khu dân cư văn hóa, tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân chấp hành chử trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan…

Quy chế dân chủ được phát huy, kỷ cương nề nếp được tăng cường, công tác quản lý được đổi mới, thực hiện cải cách hành chính, các chế độ chính sách được đảm bảo, đã góp phần thúc đẩy các hoạt động của cơ quan, đơn vị không ngừng phát triển.

2. Hạn chế:

Một số cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo.

Vẫn còn hiện tượng một số cán bộ, công đôi khi còn đi muộn về sớm.

3. Kiến nghị:

Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức một số hoạt động, động viên cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng cơ quan văn hóa.

IV. TỔNG ĐIỂM TỰ CHẤM (99/100 điểm)

Đề nghị UBND thành phố Chí Linh xem xét hồ sơ, lập biên bản ghi nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 186
Trước & đúng hạn: 186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 14:20:31)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0