CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thôngbáo Về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
17/03/2022 08:57:17

Thực hiện Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội;

UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm:

- Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC: Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Công bố tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương).

Giao cho công chức Lao động thương binh xã hội xã rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 186
Trước & đúng hạn: 186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 15:15:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 11
Tất cả: 289,700