CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA” – UBND XÃ NGÀY 09/9/2022.
19/09/2022 03:55:25

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN “MỘT CỬA” – UBND XÃ NGÀY 09/9/2022.
 
 
 
STT Họ tên Địa chỉ Thủ tục
1 Đặng Nhân Cường Sao Đỏ Chứng thực bản sao
2 Từ Văn Vinh Bãi Thảo 3 Chứng thực bản sao
3 Từ Thị Mơ Bãi Thảo 3 Chứng thực bản sao
4 Lưu Văn Đức Chín Hạ Chứng thực bản sao
5 Hoàng Văn Kiên Chín Hạ Chứng thực bản sao
6 Từ Văn Vinh Bãi Thảo 3 Chứng thực bản sao
7 Hoàng Thị Phương Chín Thượng Chứng thực hợp đồng
8 Tăng Thị Hường Chín Thượng Chứng thực chữ ký
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 113
Trước & đúng hạn: 113
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 01:01:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thành

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0944050658

Email: levanthanh1976@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0