CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ cơ cấu tổ chức xã Bắc An
28/04/2021 12:00:00

Sơ đồ cơ cấu của Ban thường vụ Đảng ủy và Đoàn thể
 
 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND xã Bắc An
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 105
Trước & đúng hạn: 105
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 09:01:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thành

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0944050658

Email: levanthanh1976@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 1
Tất cả: 294,374