CƠ CẤU TỔ CHỨC
Sơ đồ cơ cấu tổ chức xã Bắc An
28/04/2021 12:00:00

Sơ đồ cơ cấu của Ban thường vụ Đảng ủy và Đoàn thể
 
 
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của HĐND và UBND xã Bắc An
 
 
 
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 200
Trước & đúng hạn: 200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 19:41:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 31
Tất cả: 289,814