VĂN HÓA-XÃ HỘI
Giá trị trường tồn của Cách mạng tháng Tám năm 1945
18/08/2021 04:12:02

Đã 76 năm qua, mỗi khi nhắc đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong lòng mỗi người dân Việt Nam luôn trào dâng niềm cảm xúc, tự hào về Mùa Thu năm ấy. Mùa thu đã đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam!

Ngày 03/02/1930 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là sự kiện trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của đất nước ta. Sau 15 năm kể từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng lập nên chính thể cộng hòa dân chủ, một chính thể dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Trong suốt 15 năm, mặc dù bị sự đàn áp, khủng bố khốc liệt của đế quốc và tay sai nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của mình, luôn có một sức sống mãnh liệt. Có những thời điểm, các tổ chức đảng đã bị kẻ địch đánh phá, bắt bớ, giết hại, bị tổn thất lớn. Trong hai năm 1930 và 1931, ở Bắc Kỳ chúng đã xét xử 1.094 án, trong đó 164 án tử hình, 114 án khổ sai, 420 án đày đi biệt xứ… Tháng 4/1931, Tổng Bí thư Trần Phú bị bắt tại Sài Gòn; tháng 6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị bắt tại Hương Cảng (Trung Quốc). Tháng 5/1933, ở Sài Gòn, chúng xử và kết án 8 án tử hình, 19 án tù chung thân, khoảng 100 án khổ sai, đày đi biệt xứ. Điều đặc biệt sau mỗi lần bị đàn áp, khủng bố, các tổ chức đảng đều được lập lại và phát triển mạnh mẽ hơn trước. Đảng đã trưởng thành qua các thời kỳ để nâng cao sức lãnh đạo và sức chiến đấu để tiến tới tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Đảng đã lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng. Mở đầu là cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô-viết - Nghệ Tĩnh; tiếp theo là cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945).

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào mùa Thu năm 1945 đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi vận mệnh của đất nước và dân tộc ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đó chính là kết quả 15 năm đấu tranh với bao hy sinh xương máu của nhân dân ta. Khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chứng tỏ sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc.

Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào ngày 2/9/1945 đã nêu rõ: “… Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực tế đã trở thành tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giành lại độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền công dân, quyền con người cho nhân dân Việt Nam. Chỉ từ khi giành được độc lập, người dân Việt Nam mới biết đến chế độ dân chủ, cộng hòa, mới biết đến Hiến pháp và pháp luật của một quốc gia độc lập.

76 năm qua kể từ Cách mạng Tháng Tám thắng lợi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua bao “phong ba bão tố”, các thế hệ cha ông đã đổ máu xương để bảo vệ non sông, giữ vững nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Bài học phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc đã được Đảng ta kế thừa và vận dụng thành công trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong công cuộc đổi mới của đất nước.

Những kết quả và thành tựu đạt được của đất nước ta là minh chứng hào hùng và sống động nhất. Đó là sự thật của lịch sử và thực tiễn của cuộc sống, không ai có thể phủ nhận và làm phai mờ được dù các thế lực thù địch được các phần tử cơ hội chính trị hưởng ứng ra sức “bắn đại bác vào quá khứ”, tung ra các luận điệu trắng trợn, bôi đen truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam, xuyên tạc thành quả của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và cho rằng: “Cuộc cách mạng ấy đem lại tổn thất cho dân tộc. Thành quả của Cách mạng Tháng Tám là thành quả cay đắng”. “Chính quyền về tay nhân dân, nhanh chóng rơi vào tay Đảng Cộng sản. Dù không có Đảng Cộng sản, nhiều thuộc địa vẫn giành được độc lập mà ít tốn xương máu. Sự hao tổn xương máu là do Đảng Cộng sản gây ra”. Có kẻ còn cho rằng thành công của Cách mạng Tháng Tám là do “ăn may”…. Không riêng gì về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thù địch cũng tìm mọi cách, dùng các “chiêu”, “trò” để xuyên tạc và phủ nhận lịch sử của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nói xấu chế độ; xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, nhằm làm lung lạc niềm tin trong nhân dân.

“Dù ai nói ngả, nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiền ba chân”. 76 năm mùa Thu cách mạng - mốc son lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đang ở phía trước nhưng chúng ta luôn quyết tâm giữ vững những thành quả cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã dày công xây dựng. Với những thành tựu đạt được chính là tiền đề quan trọng, tạo ra tiềm lực, sức mạnh cùng với thế và lực mới của hào khí mùa Thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đất nước sẽ vững vàng hơn trong xu thế hội nhập, sẽ phát triển cao hơn, lên một tầm cao mới.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 189
Trước & đúng hạn: 189
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 10:06:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 7
Tất cả: 289,710