CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo và lĩnh vực Thi đua – Khen thưởngThuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Bắc An
12/10/2021 08:45:02

THÔNG BÁO

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Quản lý nhà nước về tôn giáo và lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Bắc An

Thực hiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ, UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai 10 TTHC chuẩn hóa lĩnh Quản lý nhà nước về tôn giáo và 05 TTHC lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng.

2. Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng.

3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

7.Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã.

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

II. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.

2. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

3. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

4. Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình.

5. Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100.0%
Số hồ sơ xử lý: 508
Trước & đúng hạn: 508
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/11/2021 09:40:06)
TRUYỀN THANH CƠ SỞ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 4
Tất cả: 247,863