CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo Về việc công khai danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
11/05/2023 08:39:55

Thực hiện Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương;

            UBND xã Bắc An thông báo về việc công khai 04 danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận Một cửa xã cụ thể như sau:

1. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hằng năm.

2. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm.

3. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm.

4. Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

(Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm).

Quy trình giải quyết 04 thủ tục hành chính nêu trên theo Quyết định số 698/QĐUBND ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

(Chi tiết, có Phụ lục II đính kèm).

Giao cho công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết và thực hiện./.

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1042
Trước & đúng hạn: 1041
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 00:32:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0