THÔNG BÁO
Thông báo Về việc thay đổi một số biện pháp, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã trong tình hình mới
21/09/2021 08:51:51

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi một số biện pháp, phòng chống dịch COVID-19

trên địa bàn xã trong tình hình mới

            Thực hiện Công văn số 777/UBND-VP ngày 17/9/2021 của UBND thành phố Chí Linh V/v thay đổi một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới. Để giữ vững thành quả chống dịch, sớm ổn định đời sống nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân xã thông báo một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã như sau:

            1. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác về địa bàn xã (kể cả người Hải Dương trở về từ tỉnh ngoài) phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ; trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố và tỉnh.

            1.1. Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg (vùng đỏ) khi vào địa bàn phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Riêng đối với những người đã tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khoẻ điện tử hoặc có giấy chứng nhận, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện) (sau đây gọi tắt là những người đã tiêm đủ liều vắc xin) thì tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và phải thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

            1.2. Những người đến/về từ các địa phương, khu vực đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg (vùng vàng) khi vào địa bàn phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14. Riêng đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 07 kể từ ngày đến/về địa phương (theo qui định tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế).

          1.3. Đối với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cấp có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực:

            a) Nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19):

           - Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Thực hiện xét nghiệm 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

            - Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú trong 03 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARSCOV-2 02 lần vào ngày đầu và ngày thứ 03 kể từ ngày đến/về địa phương (theo qui định tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế).

            b) Nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (trừ những người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 hoặc người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19): Tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Thực hiện xét nghiệm SARS-COV-2 01 lần vào ngày thứ 14 kể từ ngày đến/về địa phương.

            2. Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn xã, cụ thể như sau:

            2.1. Cho phép hoạt động trở lại kể từ 0 giờ 00’ ngày 18/9/2021 đối với một số loại hình hoạt động:

            - Các hoạt động thể thao, sự kiện văn hóa, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động với yêu cầu: không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm và phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 02 mét; Thực hiện nghiêm, triệt để 5K (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin).

Các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; không sử dụng điều hòa và đảm bảo thông khí tại các cuộc họp, phòng họp (đối với các cuộc họp, hội nghị trong không gian kín).

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, spa, chăm sóc sắc đẹp, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga hoạt động không quá 50% công suất, phục vụ không quá 10 người trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Đối với các cơ sở, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống được hoạt động kinh doanh phục vụ tại chỗ với yêu cầu: không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc một khu vực riêng và phải đóng cửa trước 22 giờ hằng ngày; các cửa hàng bán đồ ăn sáng được phục vụ tại chỗ từ 5 giờ đến 9 giờ sáng hằng
ngày, ngoài khung giờ trên chỉ được bán hàng mang về; giữ khoảng cách tối
thiểu 01 mét giữa người với người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh
COVID-19.
Chủ các cơ sở dịch vụ phải cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, lập danh sách, kiểm soát, đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày.

- Các cơ cở khám chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng được phép hoạt động và phải thực hiện nghiêm túc cam kết trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phải đảm bảo các quy định trong Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ban hành kèm theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ) được hoạt động trở lại với công suất tối đa ½ khách so với công suất phục vụ và thực hiện khử khuẩn thường xuyên, đảm bảo an toàn các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

            2.2. Các quy định khác liên quan đến hoạt động phòng chống dịch: tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của thành phố đã ban hành đến khi có thông báo mới.

Trên đây là Thông báo một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã trong tình hình mới yêu cầu các tổ chức, cá nhân và người dân nghiêm túc thực hiện./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 200
Trước & đúng hạn: 200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 19:53:05)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 32
Tất cả: 289,815