NÔNG THÔN MỚI
Chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới
22/04/2022 10:00:55

Ngày 22.4, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng chủ trì hội nghị lần thứ 61 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 có ít nhất 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỉnh dự kiến sẽ bố trí khoảng 527 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh, Trung ương để hỗ trợ thực hiện chương trình. Theo đó, hỗ trợ 2 tỷ đồng đối với mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hỗ trợ 3 tỷ đồng đối với mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hỗ trợ 10 tỷ đồng với mỗi huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Phát biểu kết luận nội dung trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng cơ bản nhất trí với kế hoạch của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Hải Dương là 1 trong 5 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh nông thôn mới.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quyết định 263 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những kinh nghiệm thời gian qua để khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu của tỉnh. Xác định rõ mục tiêu giai đoạn tới là chuyển hướng xây dựng nông thôn mới từ lượng sang chất; làm nổi bật mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng cuộc sống của người dân. Nghiên cứu bổ sung mục tiêu cụ thể về thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn; bổ sung mục tiêu về đô thị hóa nông thôn ở những xã nông thôn mới nâng cao có đủ điều kiện để nâng cấp đô thị và nằm trong quy hoạch phát triển đô thị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cần lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tổng kết, đánh giá sâu kết quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; chuẩn bị chu đáo lễ đón nhận danh hiệu tỉnh nông thôn mới dự kiến vào tháng 5.2022. Chỉ đạo rà soát hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới còn thiếu và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng nông thôn mới ở một số xã trong tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch ở các địa phương. Chú trọng phát triển kinh tế nông thôn bằng các giải pháp quy hoạch vùng sản xuất, sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, hỗ trợ kết nối đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản. Đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn theo hướng tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, xây dựng. Quan tâm xử lý rác thải, nước thải phát sinh trong sinh hoạt, sản xuất ở nông thôn…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng lưu ý cùng với phát triển kinh tế cần có những giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống văn hóa, bảo đảm an sinh cho người dân ở nông thôn. Các cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cần chú trọng hỗ trợ những xã khó khăn. Tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân đối với sự phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng giao Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trong đó, cần bổ sung chỉ tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các Công đoàn; bổ sung, làm rõ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động của Công đoàn và phát triển đoàn viên, đảng viên trong các doanh nghiệp FDI… để thực hiện theo đúng tinh thần "5 rõ" .

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhất trí chủ trương thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký sử dụng đất tỉnh và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Nguồn: https://baohaiduong.vn/tin-tuc/chu-trong-nang-cao-chat-luong-xay-dung-nong-thon-moi-201559 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 107
Trước & đúng hạn: 107
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 14:42:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thành

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0944050658

Email: levanthanh1976@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 6
Tất cả: 294,385