NÔNG THÔN MỚI
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2021
04/08/2021 10:22:11

Các thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh nhất trí xét công nhận 6 xã cuối cùng của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản chủ trì cuộc họp

Chiều 23.7, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh họp, bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; trình thẩm định huyện NTM và bàn kế hoạch để tỉnh sớm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý phải đánh giá các tiêu chí NTM khách quan, sát thực tế. Với những xã còn tiêu chí mới cơ bản đạt, phải cam kết tiến độ hoàn thành, bố trí nguồn vốn triển khai. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Với mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ NTM, các cấp, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch gắn với các tiêu chí, gửi về cơ quan thường trực trước ngày 31.8. Phấn đấu tỉnh phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2021.

Tại cuộc họp, 29 thành viên Ban Chỉ đạo bỏ phiếu nhất trí công nhận 6 xã cuối cùng của tỉnh là Vạn Phúc, Kiến Quốc, Đông Xuyên (Ninh Giang); Tiên Động, Chí Minh, Đại Sơn (Tứ Kỳ) đạt chuẩn NTM. 8 xã Lai Vu, Kim Anh, Kim Đính (Kim Thành); Tân Hồng, Bình Xuyên (Bình Giang); Thanh Sơn (Thanh Hà); Hồng Phong (Nam Sách) và Cẩm Đông (Cẩm Giàng) đạt chuẩn NTM nâng cao. 2 xã Đức Chính (Cẩm Giàng), Bạch Đằng (Kinh Môn) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 2 huyện Thanh Hà, Kim Thành đủ điều kiện trình Trung ương thẩm định đạt chuẩn huyện NTM. Riêng xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng), Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tiêu chí giao thông để xét công nhận NTM nâng cao đợt sau.
 
Nguồn: Báo Hải Dương 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 117
Trước & đúng hạn: 117
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/02/2024 06:28:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thành

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0944050658

Email: levanthanh1976@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0