CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo Về việc công khai Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến
11/05/2023 08:41:40

Thực hiện Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân; Công văn số 764/UBND-VP ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và Công văn số 863/STP-VP ngày 28/4/2023 của Sở Tư pháp về việc triển khai Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến; Công văn số 415/UBND-TP ngày 05/5/2023 của UBND thành phố Chí Linh V/v triển khai Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến;


UBND xã Bắc An thông báo niêm yết công khai, quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến tại Bộ phận Một cửa theo Quyết định số 309/QĐ-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1035
Trước & đúng hạn: 1034
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/12/2023 00:55:47)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 292,970