CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
11/05/2023 08:37:09

THÔNG BÁO

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi,

chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã


Thực hiện Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 29/03/2023 của Chủ tịch
UBND tỉnh Hải Dương về
việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã như sau:

1. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

1.1 Thủ tục Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng.

Giao cho công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác Lao động thương binh và xã hội rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1042
Trước & đúng hạn: 1041
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 00:14:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0