CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
ĐẢNG BỘ XÃ BẮC AN NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA XIII
24/08/2022 12:00:00

NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TW 5 KHÓA XIII

Ngày 23 tháng 8 năm 2022. Đảng bộ xã Bắc An tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai nghị quyết TW 5 khóa XIII, về dự và truyền đạt nội dung có Đ/c Nguyễn Trọng Hữu Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hữu Thắng đã triển khai toàn bộ 3 nội dung của nghị quyết bao gồm:

1. Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" (Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022)

2. Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

3. Theo Nghị quyết số 19, đến năm 2030: thu nhập bình quân của người dân nông thôn phấn đấu tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 80%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90%.

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 186
Trước & đúng hạn: 186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 14:53:20)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 10
Tất cả: 289,699