CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Báo cáo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021
12/09/2021 08:59:30


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Thực hiện Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, trong 6 tháng đầu năm 2021, do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội; đứng trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ- UBND xã, tập thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết, n lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế xã hội nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn vẫn ổn định và đạt được một số kết quả khá tích cực, cụ thể như sau:

A. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công tác phòng chống dịch Covid-19: Bắt đầu từ thời điểm bùng phát dịch, UBND đã triển khai đến các tổ chức, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh và Thành phố.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc theo dõi, giám sát, rà soát, nắm bắt kịp thời các đối tượng vào, trở về địa phương, đặc biệt là từ vùng dịch trở về để thực hiện kê khai y tế, phân loại, cách ly, tiêu độc khử trùng; kịp thời phát hiện nhanh tình hình phát sinh dân cư mới để yêu cầu khai báo y tế, điều tra dịch tễ, phân loại rõ ràng chính xác các trường hợp để thực hiện đúng và đề xuất đưa vào thực hiện các biện pháp về cách ly y tế, giám sát và theo dõi sức khỏe một cách đảm bảo.

Trong đợt 3 (từ ngày 29/01 – 27/5/2021) trên địa bàn xã có tổng số 28 trường hợp F0, 254 trường hợp F1 và 770 trường hợp F2 tất cả các trường hợp trên đều được điều trị và cách ly theo đúng quy định; các công dân đến và trở về địa phương trong thời gian có dịch đều đã thực hiện khai báo y tế đảm bảo 100%.

Công tác xử lý các trường hợp vi phạm: Kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 07 trường hợp với tổng số tiền 10.700.000 đồng.

B. Công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

1. Chỉ đạo điều hành

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND xã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND xã đã ban hành các văn bản về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành lập Ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, quyết định ấn định các đơn vị bầu cử, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện thành công việc phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử.

UBND xã đã chủ động tham mưu với Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cuộc bầu cử góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã.

2. Công tác tổ chức thực hiện

Xã Bắc An có 09 đơn vị với 10 tổ bầu cử, các khu vực bỏ phiếu được trang trí đảm bảo tiến độ, trang trọng, đúng quy định và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả bầu cử Đại biểu HĐND xã đã bầu đủ 22 đại biểu với đầy đủ cơ cấu thành phần với số lượng cử tri đi bầu đạt 100%.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã đã thành công tốt đẹp. Qua cuộc bầu cử, cử tri xã đã lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài, thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước. Lãnh đạo Đảng, chính quyền xã nói chung và các Đại biểu HĐND xã nói riêng đã ghi nhận được những tâm tư, nguyện vọng những ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực từ đông đảo cử tri trong toàn xã.

Xã Bắc An là đơn vị có số cử tri đi bỏ phiếu cao nhất đạt tỷ lệ 100% và để kịp thời biểu dương, động viên tinh thần làm việc tích cực của các tập thể và cá nhân trên địa bàn xã; Chủ tịch UBND xã đã tặng giấy khen cho 04 tập thể và 11 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Bắc An có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

C. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021:

* KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHƯ SAU:

Tổng giá trị sản phẩm 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 112 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 52,1% so với nghị quyết.

Trong đó; - Giá trị Nông, Lâm, Thủy sản ước đạt 42,5 tỷ tăng 1,5 % so với cùng kỳ năm 2020.

- Giá trị Tiểu thủ Công nghiệp xây dựng ước đạt 13,3 tỷ, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020.

- Giá trị Thương mại Dịch vụ ước đạt 17,7 tỷ tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020.

- Thu khác ước đạt 38,5 tỷ đồng (bao gồm: xuất khẩu lao động nước ngoài, tiền lương, tiền công và các nguồn tiền thu nhập khác).

I. Về phát triển kinh tế

1. Phát triển dịch vụ: Hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn là lĩnh vực kinh tế chịu sự tác động nhiều nhất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhìn chung về mức độ đầu tư và phát triển trong 6 tháng đầu năm có phần chững lại, hiện nay có 125 cơ sở kinh doanh hoạt động chủ yếu trên các lĩnh vực như vận tải, cửa hàng tạp hóa, bán thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, kinh doanh gia cầm... HTX NN trên địa bàn duy trì hoạt động có hiệu quả, cung cấp đảm bảo các hoạt động dịch vụ đầu vào trong sản xuất nông nghiệp cho nhân dân.

Ước giá trị sản xuất ngành dịch vụ trong 6 tháng đầu năm đạt 17,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,83%.

2. Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Trên địa bàn hiện nay đang có 01 Công ty TNHH hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp sản xuất kem, có 03 cơ sở chế biến gỗ, có 18 cơ sở, hộ cá thể hoạt động trên nhiều ngành nghề - tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực chính như: Xây dựng, cơ khí, hàn xì, đóng giường tủ... Ước giá trị sản xuất ngành CN-TTCN và xây dựng trong 6 tháng đầu năm đạt 13,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 19,41%.

3. Phát triển nông nghiệp lâm nghiệp - thủy sản: Trên lĩnh vực nông nghiệp, vụ Đông Xuân 2020-2021 toàn gieo cấy 127,07 ha lúa, năng suất bình quân đạt 55,56tạ/ha, tăng 3,5 tạ/ha so với vụ Đông Xuân 2019-2020, sản lượng đạt 706,01 tấn; cơ cấu giống chủ yếu là Khang Dân, Q5 và NA2, tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đạt 100%. Cây lạc: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 151 ha, năng suất lạc bình quân 90-110kg/sào đạt khoảng 26 tạ/ha.

Rau màu: Bà con đã gieo trồng các loại như đậu, cải, dưa hấu, mướp, bầu, bí, và một số loại cây trồng khác như ớt, ngô với diện tích khoảng 4,11 ha. Diện tích cây ăn quả: 573,48 ha; Trong đó; Diện tích vải 357,65 ha sản lượng ước đạt 500 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020. Diện tích nhãn 52,2 ha sản lượng ước đạt 55 tấn. Diện tích na 20,5 ha. Diện tích chuối, thanh long, dứa, cam, bưởi và một số cây ăn quả khác 143,13 ha, sản lượng ước đạt 350 tấn... mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

+Về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp: Đã thực hiện một số mô hình dự án nhằm đánh giá tính thích nghi của các loại cây trồng, từng bước nhân rộng sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay, đang phối hợp với Trung tâm DVNN thành phố triển khai mô hình trồng vải theo hướng VietGap với diện tích 50 ha. Việc triển khai tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn được thực hiện thường xuyên. Trong 6 tháng đầu năm HTXNN phối hợp với các tổ chức đã triển khai 05 lớp tập huấn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp với 150 lượt người tham gia.

Về lâm nghiệp: Tổng diện tích 1.548,14 ha. Trong đó; Đất rừng sản xuất 623,52 ha, đất rừng phòng hộ 901,28 ha, đất rừng đặc dụng 23,34 ha. Luôn duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý khai thác lâm sản theo đúng quy định.

Về thủy sản: Tổng diện tích 20,36 ha. Luôn luôn duy trì ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng cường công tác kiểm tra, vệ sinh ao nuôi trước khi thả cá. Sản lượng ước đạt 10 tấn.

Về chăn nuôi: Tổng đàn gia cầm 557.976[1] con. Riêng đối với tổng đàn lợn, đang từng bước thực hiện tái đàn sau ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi nên số lượng tổng đàn còn thấp, chỉ có 1.020 con (trong đó lợn nái 200 con, lợn con và lợn thịt 820 con). Công tác tiêm phòng đối với các loại gia súc và gia cầm vẫn được duy trì thực hiện nghiêm túc.

Ước giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 42,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,76%.

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Công tác quản lý đất đai: Được duy trì thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020.

Công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho các hộ tự ý xây dựng nhà ở trước 1/7/2014, tổng số hộ phù hợp quy hoạch đất ở là 68 trường hợp. Đã đang phối hợp với Văn phòng đăng kí QSDĐ kiểm tra hiện trạng được 20/68 trường hợp.

Phát hiện và xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai 06 trường hợp với tổng số tiền 21.500.00 đồng

Thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, duy trì có nề nếp công tác thu gom rác thải. Đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 gắn với công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

5. Đầu tư phát triển, xây dựng cơ bản: Trong 6 tháng đầu năm đã thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng 15 tuyến đường[2] với tổng vốn đầu tư 8,3 tỷ đồng. Đang thi công 01 công trình[3] ước tổng vốn đầu tư 23,9 t đồng do UBND xã làm chủ đầu tư. Chuẩn bị thi công 2 công trình[4], ước tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng. Đăng ký danh mục các công trình điều chỉnh quy hoạch các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn xã năm 2021.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình đường giao thông từ Lộc Đa đi Tân Trường xã Lê Lợi, giải phóng mặt bằng tuyến đường từ Trường THCS Nguyễn Trãi đến UBND xã. Phối hợp với đơn vị thiết kế xây dựng khảo sát, lập hồ sơ thiết kế mới tuyến đường Đèo Dẻ.

6. Tài chính - Ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện: 2.881.389.458 đồng đạt 60,99% kế hoạch.

- Tổng chi ngân sách ước thực hiên: 1.882.486.679 đồng đạt 39,85% kế hoạch.

II. Về văn hóa – xã hội

1. Giáo dục-Đào tạo:

Các trường học đã hoàn thành kế hoạch năm học 2020-2021, kết quả số lượng học sinh toàn xã duy trì 1.281 học sinh. Tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp đạt 100%. Chất lượng đại trà: Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 101/101, đạt tỷ lệ 100%. Tuyên dương khen thưởng học sinh có thành tích xuất xắc trong năm học 341/557 em đạt tỷ lệ 61,2%. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi có tổng số 410 học sinh là con em xã Bắc An theo học, có 71/75 em đạt tỷ lệ 94,67% thi đỗ vào trường THPT Bến Tắm và THPT Chí Linh, 01 em đạt giải 3 cấp tỉnh. Trường Mầm non Bắc An 314 cháu bao gồm trẻ 5 tuổi 100 cháu, trẻ 4 tuổi 90 cháu, trẻ 3 tuổi 80 cháu, nhóm trẻ 44 cháu; đạt 100% cháu ngoan Bác Hồ; tỷ lệ chuyên cần 100%.

2. Y tế-Dân số:

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân: Trong 6 tháng đầu năm đã khám chữa bệnh cho 1.222 lượt người, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, phòng chống dịch bệnh; phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 02 đợt/06 cơ sở, kết quả không có trường hợp vi phạm.

Công tác DS/KHHGĐ: Duy trì và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ, tỷ lệ các biện pháp tránh thai 971 /1.387, đạt 70 %, tăng 1% so với cuối năm 2020; số trẻ sinh ra 38 cháu, trong đó sinh con thứ 3 trở lên là 5 cháu chiếm 13,15 %, giảm 1% so với cuối năm 2020. Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 49/465 cháu chiếm tỷ lệ 10,5%, giảm 0,05% so; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng 241/246 trẻ, đạt 97,97%.

3. Công tác Văn hóa – thông tin: Tiếp tục duy trì hoạt động của Đài truyền thanh , tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị lớn của quê hương, đất nước. Đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hoá trên địa bàn.

4. Công tác Chính sách xã hội: Thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đã tiếp nhận và trao kịp thời quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh, Thành phố, và của các cơ quan, đơn vị, cá nhân từ thiện cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng Bảo trợ xã hội nhân dịp Tết năm 2021 tổng số 345 suất với số tiền 135.800.000đ. Cấp phát quà cho đối tượng NCC, hộ nghèo nằm trong khu vực phong tỏa 06 suất trị giá 7.800.000đ. Quà cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn với số lượng: 183 suất.

Đã họp hội đồng xác định dạng tật và mức độ khuyết tật thông qua 9 trường hợp.

Tiếp nhận giải quyết hồ sơ BTXH: 16 hồ sơ, Hồ sơ NCC: 04 hồ sơ.

III. Lĩnh vực Nội chính

1. Quốc phòng, An ninh

Công tác Quốc phòng: Ban Chỉ huy quân sự đã biên chế lực lượng dân quân đảm bảo chất lượng, số lượng năm 2021 với 121 đồng chí theo quy định. Thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện lực lượng dân quân theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác giao quân năm 2021 bàn giao 12/12 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân trong độ tuổi 17 cho 35/35 thanh niên đạt tỷ lệ 100%. Về thực hiện chính sách hậu phương quân đội: Thăm hỏi và tặng quà cho 12 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021 với tổng số tiền 4.800.000đ.

Công tác An Ninh: Tình hình ANTT trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định. UBND xã đã tập chung chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn. Phối kết hợp với trạm y tế xã theo dõi tình hình dịch bệnh Covid 19 tuyền truyền sâu rộng đến người dân. Tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt kết quả cao. Đảm bảo công tác an ninh cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về phạm pháp thuộc lĩnh vực trật tự xã hội: Trong 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ ( Cố ý gây thương tích), trong đó CA xã thụ lý 0 vụ, chuyển lên Công an TP Chí Linh 01 vụ, Đơn vị khác thụ lý 0 vụ.

Về phạm pháp thuộc lĩnh vực kinh tế, chức vụ, môi trường: Tổng số vụ việc xảy ra trên địa bàn 02 vụ, 02 đối tượng (Hủy hoại tài nguyên đất; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ). Đề xuất UBND xã xử lý 01 vụ, 01 đối tượng, Công an xã lập hồ sơ xử lý 01 vụ, 01 đối tượng.

Tệ nạn xã hội: Trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ đánh bạc, bắt 06 đối tượng. Công an xã thụ lý 01 vụ, 06 đối tượng.

Công tác quản lý đối tượng: Tổng số đối tư­ợng tù tha, án treo trong danh sách quản lý tại xã là 45 đối tư­ợng, các đối tư­ợng đều có tiến bộ hoà nhập tốt với cộng đồng, có việc làm ổn định, nhiều hộ còn đ­ược tạo điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất. Đến nay các đối tư­ợng đều có thu nhập từ sản xuất, chăn nuôi và có cuộc sống gia đình ổn định. Hiện còn 01 đối tư­ợng đang trong thời gian chấp hành án treo tại xã. Lập 03 hồ sơ đưa 03 đối tượng vào diện giáo dục tại xã để theo dõi, quản lý.

Công tác truy nã, truy tìm: Hiện nay trên địa bàn có 01 đối tượng truy nã do Công an huyện Lục Nam- Bắc Giang ra quyết định, qua công tác nắm tình hình đối tượng đang làm ăn sinh sống tại Trung Quốc không có mặt tại địa bàn, Công an xã thường xuyên gặp gỡ thân nhân đối tượng để động viên gia đình gọi đối tượng ra đầu thú cơ quan công an.

­2. Tư pháp: Trong 6 tháng đầu năm 2021 thực hiện tốt việc đăng ký quản lý hộ tịch theo Luật hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015, Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 về khai sinh, khai tử, kết hôn…

Đã đăng ký khai sinh tổng số 230 trường hợp, đăng ký khai tử 17 trường hợp, chứng thực bản sao 529 trường hợp. Đăng ký kết hôn cho 15 trường hợp. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho 30 trường hợp. Chứng thực chữ ký 68 trường hợp, chứng thực hợp đồng 33 trường hợp.

3. Công tác thanh tra: UBND xã đã ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. Triển khai tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng. Công tác tiếp dân được củng cố, duy trì thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, lãnh đạo UBND xã đã tiếp 07 lượt công dân về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, tiếp nhận 01 đơn thư phản ánh về tranh chấp đất đai tại điểm trường mầm non Bãi Thảo 1, đang trong quá trình giải quyết.

4. Công tác Cải cách hành chính: Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc quy định; Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của công dân luôn tuân thủ quy trình và tiến độ thời gian. Duy trì hoạt động trang Thông tin điện tử của , ứng dụng các phần mềm dùng chung theo quy định của thành phố, tỉnh; duy trì áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan . Thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ.

Các thủ tục hành chính đã được niêm yết công khai rõ ràng bằng các văn bản của nhà nước quy định cụ thể kể cả các biểu mẫu cũng như những khoản phí và lệ phí giúp cho công dân nắm bắt thông tin và thuận lợi trong thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2021, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa đã tiếp nhận và giải quyết 991 hồ sơ; Trong đó 700 hồ sơ sớm hạn chiếm tỷ lệ 70,7%; 291 hồ sơ đúng hạn chiếm tỷ lệ 29,3%, hồ sơ chễ hạn 0.

5. Xây dựng chính quyền: Duy trì tốt và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức . Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Công tác phối hợp giữa Chính quyền-Mặt trận, các đoàn thể được duy trì thường xuyên, luôn bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển KTXH-QPAN để vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

C. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

1. Những tồn tại, hạn chế: Đối chiếu với Nghị quyết HĐND đề ra đầu năm trên các lĩnh vực KTXH, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế chủ yếu sau đây:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trên lĩnh vực dịch vụ - thương mại trong 6 tháng đầu năm mặc dù tăng trưởng nhưng vẫn còn thấp.

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tài nguyên trên địa bàn nói chung thỉnh thoảng vẫn diễn ra phức tạp, nạn khai thác trái phép vẫn còn xảy ra.

- Đàn gia cầm vẫn duy trì về số lượng, nhưng giá cả không ổn định do tình hình dịch bệnh.

- Công tác tham mưu cho UBND xã về việc giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai vẫn còn hạn chế.

2. Nguyên nhân:

+ Nguyên nhân khách quan: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với tác động của biến đổi khí hậu thất thường, dịch bệnh trên mốt số loại cây trồng diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển kinh tế chung trên địa bàn, làm giảm sâu giá trị thu nhập của nhân dân từ đó đã gây ảnh hưởng lớn đến tốc độ tăng giá trị sản xuất trên lĩnh vực dịch vụ thương mại.

+ Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ làm hạn chế việc thực hiện các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo về an ninh trật tự địa phương nói chung.

PHẦN THỨ HAI

CÁC NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN

TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI NĂM 2021

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đã được Nghị quyết Đảng uỷ, HĐND xã thông qua, căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025; để tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021, UBND xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Khuyến khích đẩy mạnh phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh một số ngành dịch vụ - thương mại. Nâng chất lượng các loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn theo hướng chuyên nghiệp. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động dịch vụ đối với HTX NN. Phấn đấu đến cuối năm 2021 giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt kế hoạch đề ra khoảng 34 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2020.

2. Tiếp tục động viên nhân dân đầu tư phát triển Tiểu thủ công nghiệp - Ngành nghề; mở rộng phát triển những mặt hàng tiểu thủ công nghiệp hiện có như nhận gia công chế biến gỗ, đóng giường tủ, may mặc, hàn xì… Duy trì và phát triển lĩnh vực xây dựng theo hướng ổn định góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giá trị sản xuất TTCN – Xây dựng theo kế hoạch 16,5 tỷ đồng, tốc dộ tăng trưởng 6,4%.

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đạt kết quả, tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, đảm bảo đúng định hướng quy hoạch của địa phương; tiếp tục mở rộng phát triển mô hình kinh tế vườn. Đẩy mạnh thu hút các chương trình, dự án về giống cây trồng, tập huấn kỹ thuật canh tác, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất cây trồng.

Duy trì ổn định và phát triển đàn vật nuôi theo hướng hiệu quả, an toàn dịch bệnh. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững gắn với đảm bảo môi sinh, môi trường.

Về lâm nghiệp, khuyến khích đầu tư rừng sản xuất theo phương thức thâm canh và hiệu quả. Tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có. Tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng.

Phấn đấu đến cuối năm 2021 giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt kế hoạch đề ra khoảng 72,5 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2020

4. Thực hiện có hiệu quả phương án quản lý và sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn. Tiếp tục lập hồ sơ địa chính đề nghị cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hồ sơ đủ điều kiện còn lại.

5. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo mặt bằng sạch để thực hiện thi công tuyến đường Lộc Đa – Chín Hạ đi Tân Trường Lê Lợi. Phấn đầu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường vào Quý 3/2021. Triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường 185 đoạn từ Trường THCS Nguyễn Trãi đến UBND xã. Phấn đầu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường vào quý 4/2021. Hoàn thành việc nạo vét 03 đập (Cửa làng, Đá trắng của thôn Chín Hạ và đập Lộc Đa) đưa vào khai thác sử dụng do UBND xã quản lý và giao thầu vào quý 4/2021.

Xây dựng kế hoạch đầu tư công, bổ sung công trình đầu tư công, phân bổ, bổ sung vốn đầu tư và công tác chuẩn bị đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

6. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm. Xác định nguồn thu ngân sách để thực hiện bố trí vốn chuẩn bị cho công tác đầu tư công năm 2022. Quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ và dự toán được giao từ đầu năm; tiếp tục thực hiện việc tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 6 tháng cuối năm 2021. Tuân thủ nghiêm túc quy chế về chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của UBND .

7. Hoàn thành tốt kế hoạch năm học 2020-2021 và chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học phục vụ cho năm học mới 2021-2022. Giữ vững nâng cao chất lượng phổ cập xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng, khuyến khích tham gia các lớp đào tạo nghề.

Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh ở người đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 và gia súc, gia cầm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chú trọng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện tốt chương trình dân số-KHHGĐ; hoàn thành chỉ tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng mô hình “Cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” nhằm nâng cao chất lượng dân số và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên xuống còn 8%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 9%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,0%; duy trì đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa hướng đến thực hiện đạt và vượt kế hoạch có trên 95% gia đình, 100% thôn và cơ quan đạt chuẩn văn hóa và giữ vững danh hiệu văn hóa.

Thực hiện tốt việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, diện BTXH trên địa bàn.

Tiếp tục vận động hộ gia đình tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, phấn đấu tăng tỷ lệ hộ dân tham gia về BHYT trên địa bàn đạt trên 90%. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án để giảm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo, năm 2021 phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,2%.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động lực lượng lao động địa phương trong độ tuổi từ 18-35 tham gia hoạt động xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài. Phấn đấu trong năm 2021 có từ 30-40 người tham gia thị trường xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

9. Bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách, công tác hậu phương quân đội. Thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai năm 2021. Chuẩn bị đảm bảo các điều kiện thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022.

Duy trì giữ vững ổn định ANCT, TTANXH trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, hạn chế và đẩy lùi tệ nạn trộm cắp. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông. Duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn. Phát huy có hiệu quả phong trào tự quản của quần chúng nhân dân trong việc quản lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

10. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc thực hiện việc niêm yết, công khai TTHC. Tuân thủ các tiêu chuẩn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước các quy trình về an toàn, an ninh thông tin.

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường kiểm tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Trên đây, là báo cáo của UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2021, trình HĐND tại kỳ họp thứ Hai xem xét, quyết định./.[1] Trong đó; Gà: 540.000 con, giảm 32.000 con so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1.458 tấn, giá bình quân 45.000đ/kg. Vịt 10.100 con, giảm 10.000 con, đạt 325 tấn, giá bình quân 35.000đ/kg. Ngan 5.500 con, giảm 7.000 con, đạt 16 tấn, giá bình quân 38.000đ/kg. Lợn 1020 con, tăng 400 con so với năm 2020. Trong đó; Lợn nái: 200 con,; Lợn thịt, lợn con: 820 con. Đàn trâu bò có 115 con, trong đó; Trâu 33 con; Bò 82 con. Tổng đàn chó nuôi 1.241 con giảm 89 con so với năm 2020

[2] Đổ bê tông 12 tuyến đường với tổng chiều dà 5,8km tại thôn Mệnh Trường,Chín Thượng và Vành Liệng.

[3] Công trình đường giao thông tuyến Lộc Đa đi Tân Trường xã Lê Lợi.

[4] Cải tạo nghĩa trang liệt sĩ xã và Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Bắc An.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 1 đã giải quyết:
95.5%
Số hồ sơ xử lý: 21
Trước & đúng hạn: 21
Trễ hạn: 0
Chi tiết
( Cập nhật lúc:11/01/2022 19:43:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 16
Tất cả: 248,851