CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
28/03/2022 08:42:47

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường;

UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, gồm:

1. Thủ tục Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Giao cho công chức Địa chính - Xây dựng rà soát niêm yết quy trình thủ tục hành chính theo quy định.

Vậy UBND xã thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 186
Trước & đúng hạn: 186
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/03/2023 14:35:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0