CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Xã Bắc An: Xếp thứ 5 toàn thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2021
28/03/2022 08:53:45

Ngày 15/3/2022 UBND thành phố Công bố chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) cấp xã năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, Chỉ số CCHC năm 2021 đối với các xã, phường được xác định căn cứ vào 7 nội dung gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công vụ; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Công tác đánh giá được tổ chức triển khai bằng nhiều phương pháp: điều tra xã hội học; tự đánh giá, chấm điểm; đánh giá của Tổ thư ký giúp việc Hội đồng Thẩm định chỉ số CCHC thành phố.

Theo kết quả được công bố, UBND xã Bắc An xếp thứ 5 với 77,14 điểm (tăng 4 bậc so với năm 2020).

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 cho thấy sự nỗ lực của xã Bắc An trong việc tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính; đồng thời đánh giá, rút kinh nghiệm, có giải pháp để cải thiện chỉ số cải cách hành chính của đơn vị mình trong những năm tiếp theo; đưa kết quả chỉ số cải cách hành chính thành một trong các nội dung để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân theo Quy chế thi đua, khen thưởng.

Năm 2022, xã Bắc An tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1035
Trước & đúng hạn: 1034
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 22:14:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 292,959