CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo V/v công khai, tiếp nhận và giải quyết liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06 thực hiện tại UBND xã Bắc An
11/05/2023 08:40:47

Thực hiện Công văn số 414/UBND-TP ngày 05/5/2023 của UBND thành phố Chí Linh Về việc triển khai thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại Đề án 06;


UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai, tiếp nhận và giải quyết liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính thiết yếu tại đề án 06 thực hiện tại Bộ phận Một cửa cụ thể như sau:

1. Nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi:

- Đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, trừ trường hợp đăng ký khai sinh trong một số trường hợp đặc biệt.

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu cho trẻ dưới 6 tuổi;

- Đăng ký thường trú.

Tùy theo điều kiện cụ thể, người dân có thể lựa chọn thực hiện liên thông đối với 02 thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; hoặc đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú.

2. Nhóm thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng:

- Đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

- Xoá đăng ký thường trú: Thực hiện đối với trường hợp người chết có đăng ký thường trú và không là chủ hộ.

- Trợ cấp mai táng:

(1) Thực hiện đối với người chết thuộc đối tượng do cơ quan Bảo hiểm xã hội giải quyết bao gồm: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên; Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng.

(2) Thực hiện đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng:

- Hỗ trợ chi phí mai táng: Thực hiện đối với người chết thuộc đối tượng do ngành Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng khác.

Giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách lĩnh vực Hộ tịch rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP.

Tùy điều kiện cụ thể, người dân có thể lựa chọn chỉ thực hiện liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú.

Vậy UBND xã Bắc An thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1042
Trước & đúng hạn: 1041
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 01:05:07)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0