CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo V/v niêm yết công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021
11/03/2022 10:40:06

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021


Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT–BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND xã Bắc An về việc công bố công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021;

Nay UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 cụ thể như sau:

1. Thời gian niêm yết công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2021 kể từ hồi 7 giờ 30 phút ngày 06/01/2022 đến 7 giờ 30 phút ngày 06/02/2022.

2. Địa điểm niêm yết công khai tại: Phòng một cửa của UBND xã Bắc An.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu công chức Kế toán - ngân sách xã, Đài truyền thanh xã thông báo để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân được biết./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 701
Trước & đúng hạn: 701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/06/2022 12:00:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 11
Tất cả: 252,346