THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Hướng dẫn đổi thẻ BHYT có quyền lợi cao hơn
03/05/2021 12:00:00

(Chinhphu.vn) – Ông Phạm Duy Hựu (Hải Dương) nhập ngũ tháng 2/1984. Tháng 5/1987, ông xuất ngũ, chuyển ngành và hiện công tác tại doanh nghiệp Nhà nước. Ông chưa hưởng chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Vậy, ông có thể chuyển hưởng chế độ BHYT đối với cựu chiến binh không? Nếu được thì thủ tục chuyển thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Khoản 7 và Khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo nội dung câu hỏi, ông đang đóng và được cấp thẻ BHYT theo nhóm người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời có thời gian nhập ngũ từ tháng 2/1984 đến tháng 5/1987, nếu trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được đổi quyền lợi BHYT cao hơn theo mức hưởng của đối tượng cựu chiến binh (được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi hưởng của BHYT).

Do đó, để được hướng dẫn thủ tục đổi thẻ BHYT mới, đề nghị ông liên hệ trực tiếp và cung cấp gồm một trong các loại giấy tờ: Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ, hoặc quyết định chuyển ngành cho doanh nghiệp nơi đang làm việc để gửi cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Khoản 2 Mục I Phụ lục 3 của quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Văn bản số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam.

Trường hợp quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc quyết định chuyển ngành không ghi rõ thời gian, địa điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì bổ sung bản xác nhận về địa bàn phục vụ trong quân đội của đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên nơi trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ.

Chinhphu.vn
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 05 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 498
Trước & đúng hạn: 498
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:18/05/2022 03:34:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 251,390