LÍCH SỬ HÌNH THÀNH
Lịch sử hình thành và phát triển
28/04/2021 06:14:19

Xã Bắc An có diện tích 27,72 km2, dân số năm 2010 là 4.366 người, mật độ dân số đạt 158 người/km2

Sau năm 1975, Bắc An là một xã thuộc huyện Chí Linh.

Ngày 14 tháng 2 năm 2002, thành lập thị trấn Bến Tắm trên cơ sở 412,88 ha diện tích tự nhiên và 5.703 người của xã Bắc An. Xã Bắc An còn lại 4.074,12 ha diện tích tự nhiên và 6.001 người.[2]

Ngày 12 tháng 2 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP[1] thành lập thị xã Chí Linh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của huyện Chí Linh, điều chỉnh 1.613,36 ha diện tích tự nhiên và 2.710 người của xã Bắc An vào thị trấn Bến Tắm để thành lập phường Bến Tắm thuộc thị xã Chí Linh. Xã Bắc An còn lại 2.771,78 ha diện tích tự nhiên và 4.366 người.

Ngày 10 tháng 1 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH14[4] thành lập thành phố Chí Linh trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị xã Chí Linh. Xã Bắc An thuộc thành phố Chí Linh như hiện nay.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 200
Trước & đúng hạn: 200
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/03/2023 18:52:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 31
Tất cả: 289,814