THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Hải Dương
04/12/2021 10:16:02

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 26/8/2021 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

– Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Nghị định 137/2020/NĐ-CP. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong việc đấu tranh phòng ngừa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm với các cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết không để các đối tượng có cơ hội tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tập kết pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.

– Uỷ ban nhân dân các cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 137/2020/NĐ-CP; mở rộng đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tích cực phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong tình hình hiện nay.

– Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Tổ chức vận động nhân dân cam kết không tàng trữ, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phát hiện tố giác các trường hợp vi phạm; Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; Chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát, Toà án nhân dân cùng cấp tập trung điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án về vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép các loại pháo để phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Nguồn: http://pbgdpl.haiduong.gov.vn/chi-thi-ve-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-su-dung-phao-tren-dia-ban-tinh-hai-duong/ 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 189
Trước & đúng hạn: 189
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 10:40:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 7
Tất cả: 289,710