CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo V/v niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Bắc An năm 2022
11/03/2022 10:40:55

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Bắc An năm 2022


Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT – BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT – BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết 13/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã Bắc An về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách xã Bắc An năm 2022;

Nay UBND xã Bắc An thông báo về việc niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Bắc An năm 2022 cụ thể như sau:

1. Thời gian niêm yết công khai dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2022 kể từ hồi 7 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2022 đến 7 giờ 00 phút ngày 06 tháng 02 năm 2022.

2. Địa điểm niêm yết công khai tại: Phòng một cửa của UBND xã Bắc An.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu công chức Kế toán - ngân sách xã, Đài truyền thanh xã thông báo để toàn thể cán bộ, công chức cơ quan và nhân dân được biết./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 701
Trước & đúng hạn: 701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/06/2022 11:15:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Dương Đức Giang

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0984327946

Email: ducgiang244@gmail.com

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 10
Tất cả: 252,345