ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
Điều kiện tự nhiên
28/04/2021 12:00:00

Bắc An là xã miền núi của thành phố Chí Linh, là xã thuần nông, có diện tích tự nhiên là: 2.783,84 ha; nằm phía đông bắc của thành phố Chí Linh.
Nằm ở phía Đông bắc thành phố Chí linh. Dân số: 5.700 người.

+ Phía Đông: Giáp xã Hoàng Hoa Thám - thành phố chí Linh.

+ Phía Nam: Giáp phường Bến Tắm, Hoàng Tân - thành phố Chí Linh.

+ Phía Tây: Giáp phường Cộng Hòa và xã Lê Lợi

+ Phía Bắc: Giáp xã Cẩm Lý - huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang.

Xã có đường 185 kéo dài, đi qua tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu kinh tế - văn hóa - xã hội trong vùng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội.

Xã có 09 thôn với 5.700 nhân khẩu, thôn đông dân nhất là thôn Mệnh Trường 1210 khẩu, thôn ít dân cư nhất là thôn Trại Sắt trên 200 khẩu. Xã có có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, chủ yếu là người Sán Dìu, số ít còn lại là người Hoa, người Tày, người Nùng. Người dân tộc của địa phương không có tiếng nói, chữ viết riêng, phần lớn hòa nhập cộng đồng người kinh, có điều kiện kinh tế xã hội ngang bằng với người Kinh.

Điều kiện canh tác của nhân dân địa phương hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên; Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là: 2.783,84 ha; Trong đó:

+ Đất trồng lúa và lúa khác là: 282,18 ha.

+ Đất trồng cây lâu năm: 573,48 ha.

+Đất rừng đặc dụng: 23,34 ha.

+ Đất rừng phòng hộ: 901,03 ha

+ Đất ở: 35,5 ha

+ Đất quốc phòng: 149 ha

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 123ha

+ Đất rừng sản xuất: 623,52 ha.

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 26,03 ha.

Nhân dân Bắc An có truyền thống đoàn kết, yêu nước, chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Xã Bắc An được công nhận đón chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Ngày nay trong công cuộc đổi mới của đất nước, cán bộ và nhân dân xã Bắc An đã sớm bắt nhịp với nền kinh tế thị trường, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuy là xã vùng sâu, vùng xa của thành phố Chí Linh, nhưng hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong những năm gần đây nhờ thực hiện tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước nên điều kiện kinh tế xã hội của nhân dân địa phương ngày càng phát triển.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 117
Trước & đúng hạn: 117
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 17:15:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thành

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0944050658

Email: levanthanh1976@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 9
Tất cả: 294,439