Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
15/CV-UBND 09/01/2023 Về việc tham gia ý kiến Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: San lấp mặt bằng Trụ sở công an xã Bắc An và giải phóng mặt bằng UBND xã Bắc An Tải file Tải về
16/BB-UBND 09/01/2023 BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 UBND xã Bắc An Tải file Tải về
17/BB-UBND 09/01/2023 BIÊN BẢN V/v niêm yết công khai tình hình quản lý, sử dụng Tài sản nhà nước xã Bắc An năm 2022 UBND xã Bắc An Tải file Tải về
18/TB-UBND 09/01/2023 Thông báo V/v niêm yết công khai dự toán thu, chi ngân sách xã Bắc An năm 2023 UBND xã Bắc An Tải file Tải về
19/TB-UBND 09/01/2023 THÔNG BÁO V/v niêm yết công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2022 UBND xã Bắc An Tải file Tải về
18/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa Đài truyền thanh xã Bắc An UBND xã Bắc An Tải file Tải về
19/QĐ-UBND 09/01/2023 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa đài truyền thanh xã Bắc An UBND xã Bắc An Tải file Tải về
20/KH-UBND 09/01/2023 Kế hoạch Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã năm 2023 UBND xã Bắc An Tải file Tải về
15/QĐ-UBND 06/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn thẩm tra báo cáo KTKT Công trình: San lấp mặt bằng Trụ sở công an xã Bắc An và giải phóng mặt bằng UBND xã Bắc An Tải file Tải về
7/TTr-UBND 05/01/2023 Tờ trình Về việc đề nghị cấp nguồn vốn xây dựng các công trình hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng UBND xã Bắc An Tải file Tải về
8/TTr-UBND 05/01/2023 Tờ trình Về việc đề nghị cấp nguồn vốn xây dựng các công trình hỗ trợ xây dựng đường bê tông xi măng UBND xã Bắc An Tải file Tải về
9/CV-UBND 05/01/2023 Công văn V/v báo giảm BTXH hàng tháng UBND xã Bắc An Tải file Tải về
10/CV-UBND 05/01/2023 Công văn V/v hỗ trợ mai táng phí cho đối hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng tại cộng đồng từ trần UBND xã Bắc An Tải file Tải về
11/CV-UBND 05/01/2023 Công văn về việc báo giảm BTXH hàng tháng UBND xã Bắc An Tải file Tải về
14/QĐ-UBND 05/01/2023 Quyết định Về việc Phê duyệt chỉ định đơn vị Thẩm định giá thiết bị UBND xã Bắc An Tải file Tải về
6/BC-UBND 04/01/2023 Báo cáo Về việc quy hoạch đất nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn xã UBND xã Bắc An Tải file Tải về
10/QĐ-UBND 04/01/2023 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng mua sắm UBND xã Bắc An Tải file Tải về
11/QĐ-UBND 04/01/2023 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục trang thiết bị Nâng cấp, sửa chữa Đài phát thanh xã Bắc An UBND xã Bắc An Tải file Tải về
1/TB-UBND 03/01/2023 Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND xã Bắc AnTại trụ sở UBND xã năm 2023 UBND xã Bắc An Tải file Tải về
1/QĐ-UBND 03/01/2023 Quyết định Về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã Bắc An năm 2023 UBND xã Bắc An Tải file Tải về
12345678910...
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 107
Trước & đúng hạn: 107
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/02/2024 15:23:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ BẮC AN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thành

Địa chỉ: UBND xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0944050658

Email: levanthanh1976@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 7
Tất cả: 294,386